Proses Melindungi Produk Agar Lebih Menarik Adalah ? Berikut Penjelasannya

1 min read

Proses Melindungi Produk Agar Lebih Menarik Adalah ? Berikut Penjelasannya

Pedialoka – Proses melindungi produk agar lebih menarik adalah …

a. Pengolahan.
b. Pengawetan.
c. Pengembangan.
d. Pengemasan.
Jawabannya dari pertanyaan Proses melindungi produk agar lebih menarik adalah d. Pengemasan

Pembahasan

Kemasan produk pada umumnya ialah satu tempat atau pembungkus yang mempunyai peranan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Sedangkan, ada pula yang menjelaskan jika pemahaman kemasan produk ialah satu material pembungkus produk yang mempunyai peranan untuk mewadahi, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromokan produk.
Dalam hal itu, peranan paket bukan hanya bermanfaat membuat perlindungan produk, tetapi juga berperan sebagai alat marketing dan membuat identitas merek dan tingkatkan pemasaran.

Fungsi Kemasan Produk

1. Fungsi Protektif Kemasan

Fungsi protektif dalam masalah ini berperan sebagai suatu hal perlindungan atau keamanan produk dari beragam hal yang sanggup menghancurkan produk seperti cuaca, proses pengangkutan, dan lain-lain. Kemasan yang membuat perlindungan produk sanggup menahan atau meminimalkan ada kerusakan dan resiko cacar yang sanggup bikin rugi faksi konsumen atau penjual.

2. Fungsi Promosional Kemasan

Sama seperti yang telah diterangkan awalnya, kemasan berperan sebagai alat promo atau marketing. Hal dapat dilaksanakan dengan membuat wujud kemasan yang memikat.
Di lain sisi, pada umumnya fungsi kemasan ialah seperti berikut:
  • Self Service; kemasan produk dapat memperjelas keunikan dari satu produk yang dipasarkan, hingga tiap produk akan mempunyai wujud kemasan yang lain.
  • Consumer Affluence; kemasan produk yang memikat bisa dibuktikan sanggup memengaruhi ketertarikan customer untuk beli pada harga yang tambah mahal.
  • Company and Brand Image; kemasan produk ialah citra merek perusahaan, hingga dapat dijadikan identitas perusahaan supaya dapat semakin dikenali oleh warga.
  • Innovation Opportunity; kemasan produk yang inovatif sanggup memberi faedah untuk customer dan sanggup memberikan keuntungan perusahaan.
Baca Juga:  6 Fatkor Yang Dapat Menyebabkan Ubanan Di Masa Muda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *